Nová Zelená úsporám

Dovolte nám Vás informovat o podmínkách dotačního programu Nová zelená úsporám pro období do roku 2030

Dovolte nám Vás informovat o podmínkách dotačního programu Nová zelená úsporám pro období do roku 2030. Tento program přináší výrazné navýšení dotace na m2 pro stínící techniku a nově je také možno čerpat dotace i na bytové domy. Podrobné informace o projektu jsou popsány na webových stránkách NZÚ.

Výrobky LOMAX se do seznamu výrobců a dodavatelů neregistrují. Zákazníci o dotace na naše výrobky mohou žádat neomezeně dle platných pravidel programu.
Jakmile zákazník splní podmínky k získání dotace je dalším krokem vyhledání projektanta a energetického specialisty pro vyhotovení projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy. K tomu jim pomůže vyhledávač na webu NZÚ.
Pokud budou mít vaši zákazníci zájem o čerpání dotací z programu NZÚ na stínící techniku. Odkažte je prosím na tyto informace.
https://www.lomax-centrum.cz/wp-content/uploads/2020/06/LOMAX-Centrum-logo-2.png

Servisní linka

Naše servisní linka je vám k dispozici
každý pracovní den od 8:00 do 17:00 hod.

Všeobecné obchodní podmínky